Nowy aparat USG z ELASTOGRAFIĄ

Nowy aparat USG z ELASTOGRAFIĄ- nowoczesnym sposobem obrazowania dedykowanym do badania piersi, jest uzupełnieniem wyposażenia poradni chorób piersi jedynej w powiecie piaseczyńskim wyposażonej w mammograf, rezonans magnetyczny z cewką do badania piersi, wykonującej biopsje cienko- i gruboigłowe.

5 marca 2018