Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci z Wadami Wieku Rozwojowego w Konstancinie

Od kwietnia w placówce Centrum Zdrowia w Konstancinie, w oparciu o kontrakt z NFZ, działalność rozpoczyna Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci z Wadami Wieku Rozwojowego.

Specjalnością palcówki w Konstancinie staje się medycyna wieku dziecięcego; w oparciu o kontrakt z NFZ działają tam już bowiem poradnie:

  • Laryngologii Dziecięcej
  • Chirurgii Dziecięcej
  • Stomatologii Dziecięcej
  • Logopedii
  • Pediatrii
  • Preluksacyjna
  • Wczesnego Wspomagania Rozwoju

finansowane ze środków Starostwa.

3 kwietnia 2018