TPK – Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

  Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

  Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską.
  w formie telekonsultacji.

   
  W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

  Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
16 czerwca 2021