Aktywny Senior

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w programie polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2020-2023.

Cel programu:
Celem głównym programu jest zwiększenie aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż.

Wartość projektu: 346 500,00 zł

Źródło finansowania: budżet Województwa Mazowieckiego

Kto może uczestniczyć w programie?
Z programu będą mogły skorzystać osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • osoba aplikująca w dniu zgłoszenia musi mieć ukończone 60 lat
 • osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi druk świadomej zgody na udział w programie
 • osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • osoba aplikująca do programu musi poruszać się bez sprzętów wspomagających i osób trzecich
 • osoba aplikująca do programu nie wykonuje systematycznie aktywności fizycznej
 • osoba aplikująca do programu musi przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne (prowadzone przez lekarza lub fizjoterapeutę)
 • osoba aplikująca nie może w tym samym czasie być uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów kwalifikacji do programu stanowi przeciwwskazanie do udziału w nim.

Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Nadarzyńska 14 lok. U1 (wejście A)
05-500 Piaseczno

Godziny udzielania świadczeń:
Poniedziałek – piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz. 12.00

Okres realizacji programu:
od 01.02.2021 r. do 30.11.2023 r.

Termin rekrutacji do programu:
od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r.

Maksymalna liczba uczestników:

 • w 2021 r. – 120 uczestników
 • w 2022 r. – 115 uczestników
 • w 2023 r. – 96 uczestników

Świadczenia udzielane w ramach programu:

 1. działania informacyjno-promocyjne
 2. kwalifikacja uczestników do programu
 3. przeprowadzenie działań edukacyjnych:
  1. badanie wiedzy – pre-test
  2. zajęcia edukacyjne w postaci filmów edukacyjnych
  3. ponowne badanie wiedzy – post-test
 4. badania kwalifikacyjne uczestników do interwencji terapeutycznej
 5. interwencja terapeutyczna:
  1. pre-test sprawności fizycznej
  2. opracowanie dzienniczka aktywności fizycznej
  3. zajęcia ruchowe (ćwiczenia: aerobowe, siły mięśniowej, gibkości, równowagi) – 1 x w tygodniu przez 3 m-ce tj. 12 spotkań dla każdego uczestnika
  4. przeprowadzenie działań edukacyjnych po 6 tygodniach udziału w interwencji terapeutycznej
  5. post-test sprawności fizycznej
 6. kontakt z uczestnikiem programu po 4 tygodniach od zakończeniu udziału
  w programie
 7. prowadzenie stałego monitoringu oraz ewaluacji działań wykonanych w ramach programu

Kontakt w sprawie udziału w programie:
Telefon: 577 206 660
E-mail: aktywnysenior@centrumzdrowia.com

Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. Świadoma zgoda na udział w programie

Dokumenty można składać w formie papierowej pod adresem: Piaseczno, ul. Nadarzyńska 14 lok. U1 (wejście A) lub wypełnić bezpośrednio na miejscu.