Co to jest endoskopia?

Na szczęście zaawansowana technologicznie diagnostyka przestała już być domeną jedynie wielkich szpitali i wykonywana jest także w większych przychodniach. Jednostkom tym udaje się też zwykle zachować ceny takiej diagnostyki w rozsądnych granicach, a czas oczekiwania na badanie nie przekracza zwykle 2-3 dni.

Centrum Zdrowia jako jedyny ośrodek w powiecie piaseczyńskim zapewnia badania wideoendoskopowe przewodu pokarmowego, gastroskopię i kolonoskopię. Dysponuje wysokiej klasy sprzętem wideoendoskopowym. Nowoczesna w całości automatyczna myjnia endoskopów gwarantuje pełnię bezpieczeństwa wykonywanych badań i zapobiega wszelkim zakażeniom bakteryjnym, grzybiczym, pierwotniakowym i wirusowym (w tym HIV, HBV, HCV). Prócz badań i zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego udzielamy specjalistycznych porad z zakresu gastrologii, chirurgii i onkologii przewodu pokarmowego.

W pracowni endoskopowej Centrum Zdrowia mamy możliwość wykonania oprócz badań diagnostycznych także zabiegów endoskopowych (np. usuwanie polipów z jelita grubego). Wszystkie z proponowanych badań i zabiegów mogą być przeprowadzone w znieczuleniu dożylnym.

To, że w czasie zabiegu diagnostycznego można jednoczasowo dokonać usunięcia wykrytej zmiany patologicznej (np. polipektomia), pozwala oszczędzić choremu kolejnych zabiegów, a w wielu przypadkach uniknąć także leczenia operacyjnego. Każdy polip w przewodzie pokarmowym stanowi potencjalne miejsce rozwoju choroby nowotworowej, dlatego też każdy powinien być usunięty i zbadany pod mikroskopem. W przypadku zmian wymagających dalszego leczenia pacjenci są kierowani do Instytutu Onkologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii czy innych warszawskich szpitali.

Kto powinien mieć przeprowadzone badania endoskopowe przewodu pokarmowego? Poniżej wymienione zostały grupy osób mających szczególne wskazania do wykonania badania endoskopowego jelita grubego górnego lub górnego odcinka przewodu pokarmowego.

KOLONOSKOPIA (badanie endoskopowe jelita grubego)

Wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego (profilaktyka), osoby z wyczuwalnym guzem jamy brzusznej lub miednicy, osoby z niewyjaśnionymi bólami brzucha, osoby z patologicznymi wydzielinami w kale (krew, śluz, smoliste stolce), osoby, których stolec ma zmniejszoną średnicę (stolce ołówkowate), osoby z zaburzeniami rytmu wypróżnień lub z długotrwałymi biegunkami, osoby z podejrzeniem chorób zapalnych jelit, osoby z dodatnim testem obecności krwi utajonej w kale, osoby z niedokrwistością z niedoboru żelaza po operacjach nowotworów jelita grubego lub po polipektomiach (częstość badań określana przez lekarza na podstawie wytycznych).

Wszystkie osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Wszystkie osoby od 40-tego roku życia, jeśli w rodzinie występują: polipy jelita grubego, odbytnicy, rak jajnika, rak macicy, sutka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna’a.

Wszystkie osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC (dziedziczny niepolipowaty rak okrężnicy zwany także zespołem Lyncha) lub FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowata).

(Opracowano na podstawie wytycznych American Cancer Society i American Society of Gastrointestinal Endoscopy.)

GASTROSKOPIA (badanie endoskopowe przełyku, żołądka i dwunastnicy)

Wszystkie osoby w wieku powyżej 40-tego roku życia, u których po raz pierwszy w życiu wystąpiły objawy choroby wrzodowej, osoby z objawami choroby wrzodowej opornymi na leczenie, osoby z chorobą wrzodową żołądka, osoby z niedokrwistością o nieznanej etiologii, osoby z podejrzeniem chorób nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, osoby, u których występują różne niepokojące objawy chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy (zgaga, odbijanie treścią kwaśną, zaburzenia w połykaniu, wymioty, podejrzenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, znaczny stopień utraty masy ciała, niedokrwistość o nieustalonej przyczynie), osoby z marskością wątroby w celu wykluczenia obecności żylaków przełyku i dna żołądka.