Infekcja HPV

Aktualnie niezwykle modnym tematem w pismach kobiecych jest zakażenie HPV. Jest to obecnie najczęstsza choroba przenoszona drogą płciową, a zakażeniu ulec może zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Mimo że ryzyko zakażenia się po inicjacji seksualnej jest ogromne (50-80% kobiet i mężczyzn współżyjących jest lub było zakażonych), przy większości zakażeń dochodzi do samowyleczenia.

Niestety, u części pacjentów infekcja przechodzi w formę przewlekłą. Infekcja taka może dawać różne objawy kliniczne, mogą być one widoczne gołym okiem (kłykciny) lub wykrywalne tylko specjalistycznymi badaniami (w badaniu cytologicznym lub badaniu genetycznym wymazu z szyjki macicy lub z prącia). Ktoś mógłby zatem zapytać: po co tak szukać? Odpowiedz jest prosta: HPV ma wiele typów, niektóre z nich są „rakotwórcze”, inne zaś nie zwiększają zagrożenia onkologicznego. Świadomość bycia w „grupie zakażonej” – o znacznie zwiększonym ryzyku wystąpienia raka szyjki macicy lub raka prącia – może zmobilizować do wykonania badań profilaktycznych (cytologia), jak i skłonić do zaszczepienia siebie lub/i kogoś z rodziny przeciw HPV.

Co więc robić? Po pierwsze profilaktyka: szczepienia niewspółżyjącej młodzieży obojga płci z rodziny. Szczepienie nie jest małym wydatkiem, ale cóż lepszego może dać rodzic, niż „szczepionkę na raka”? Jeśli młodzież już współżyje, to możemy zadziałać dwutorowo, najpierw sprawdzając, czy jest nosicielem HPV, czy nie (badania genetyczne – nierefundowane przez NFZ). Jeśli nie stwierdzimy w badaniach infekcji HPV, szczepimy szczepionkami zapobiegającymi infekcji. Jeśli kontakt z HPV już nastąpił, wówczas też polecamy się zaszczepić, bo wzmaga to odpowiedź organizmu do walki z wirusem (swoisty doping dla układu immunologicznego).

Jeśli nie możemy pozwolić sobie na szczepienie ze względów finansowych, wówczas możemy nakłonić współżyjące kobiety do regularnych cytologicznych badań profilaktycznych. Obecnie w Polsce od paru lat istnieje Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Badania w zakresie tego programu są całkowicie bezpłatne. Jeśli wynik cytologii jest nieprawidłowy, dalsza diagnostyka jest również bezpłatna w ramach systemu opieki zdrowotnej, refundowanego przez NFZ.

Spytajmy zatem w najbliższej przychodni, czy istnieją w niej możliwości diagnostyczne dla testów genetycznych w kierunku HPV, czy realizowany jest w niej Program Profilaktyki, czy wykonywana jest kolposkopia (badanie następujące po „złej” cytologii) i wreszcie, czy można zaszczepić się przeciw HPV. Jedną z przychodni po „naszej stronie Warszawy”, która daje odpowiedź twierdzącą na każde z tych pytań, jest Centrum Zdrowia w Piasecznie.

Pamiętajmy, że wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest całkowicie uleczalny, zaś badania w zakresie Programu Profilaktyki są całkowicie bezpłatne.