Mammografia

Mammografia to niezwykle ważne badanie dla kobiet pomiędzy 40-tym a 49-tym rokiem życia. Pierwsza mammografia u pacjentek bez wywiadu onkologicznego w rodzinie i bez czynników ryzyka powinna być wykonana w 40-tym roku życia. Jeśli ktoś w rodzinie chorował na nowotwór piersi, jelita grubego lub prostaty, proponujemy wykonanie pierwszej mammografii w 35-tym roku życia.

Pomiędzy 35-tym a 50-tym rokiem życia wszystkie pacjentki powinny zgłaszać się do Poradni Chorób Piersi co 2 lata, a mammografia powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 2 wizyty, czyli maksymalnie co 4 lata. Oczywiście, w przypadku pacjentek ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zachorowania na nowotwór piersi lekarz podejmie decyzję o uzupełnieniu kalendarza o dodatkowe badania, np. o USG. Po 50-tym roku życia mammografia powinna być wykonywana co roku i ewentualnie uzupełniana o badanie USG.

Pacjentki pomiędzy 50-tym a 59-tym rokiem życia mogą nieodpłatnie i bez skierowań wykonać mammografię w ośrodkach, które realizują programy badań profilaktycznych, kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ informował pacjentki o tym na swoich stronach internetowych, a nawet listownie.

Przychodnia Centrum Zdrowia na ul. Czajewicza jest takim ośrodkiem dla powiatu piaseczyńskiego i już wiele Pań skorzystało z możliwości wykonania mammografii w tym ośrodku.