Nadwaga, papierosy, stres

Nadwaga? Papierosy? Brak ruchu? Zadbaj o serce – skorzystaj z programów promocji Zdrowia NFZ, skontroluj w Centrum Zdrowia w Piasecznie swoje BMI (ang. Body Mass Index), ciśnienie tętnicze oraz poziom cholesterolu z frakcjami. Bezpłatnie dla wszystkich chętnych pomiędzy 35-tym a 55-tym rokiem życia.

Czynniki ryzyka choroby wieńcowej

W Polsce choroby układu krążenia wciąż pozostają główną przyczyną przedwczesnej umieralności Polaków: powodują 40% zgonów mężczyzn w średnim wieku i są drugą, po nowotworach złośliwych, przyczyną przedwczesnej śmierci u kobiet. Pomimo że dobrze znamy przyczyny, które są powodem przedwczesnej miażdżycy i następowej choroby wieńcowej, pomimo że wiemy, jak im przeciwdziałać, choroby układu krążenia w społeczeństwach wysoko rozwiniętych ciągle mają rozmiary epidemii.

Przypomnijmy więc czynniki ryzyka zachorowania na choroby serca i układu krążenia. Warto o nich mówić, bo na większość z nich mamy wpływ; możemy je zlikwidować, bądź znacznie ograniczyć, ograniczając tym samym ryzyko śmierci. Najważniejsze z nich to: podwyższone stężenie cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość, brak aktywności ruchowej, stres, występowanie choroby w rodzinie. Do czynników ryzyka niedających się zmodyfikować należą między innymi płeć, wiek, czy przedwczesna menopauza.

Wiek i płeć

Wiek jest czynnikiem, który dotyczy obu płci: wraz z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania, z tym, że u kobiet obserwuje się wzrost zachorowań od okresu menopauzy. Częściej na chorobę niedokrwienną serca zapadają jednak mężczyźni.

Cholesterol

Podwyższone stężenie cholesterolu jest jednym z najczęstszych i najbardziej istotnych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Ważne są też frakcje cholesterolu: cholesterol „dobry” to HDL, cholesterol „zły” to LDL. Jednak najistotniejsze jest to, że stężenie cholesterolu to czynnik poddający się stosunkowo prostej modyfikacji dietetycznej i farmakologicznej. Dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w Centrum Zdrowia w Piasecznie wszystkim chętnym (w wieku 35-55 lat) możemy bezpłatnie skontrolować poziom cholesterolu metodą laboratoryjną – z frakcjami. Wyniki, wraz z pomiarami ciśnienia tętniczego i BMI, wydawane są wraz z komentarzem lekarza.

Nadciśnienie tętnicze

Jest to bardzo ważny problem społeczny, bowiem wysokie wartości ciśnienia dotyczą w Polsce około 4 milionów ludzi. Blisko połowa z nich nie wie o istnieniu choroby, a z tych, którzy wiedzą, duża część nie stosuje leczenia. Jedynie niewielki odsetek chorych leczy się skutecznie. Prawidłowo ciśnienie nie powinno przekraczać wartości 140/90 mm Hg. Warto podkreślić, że bardzo ważnym elementem leczenia są metody niefarmakologiczne (aktywność ruchowa, dieta z ograniczeniem soli, redukcja otyłości). Jeśli rozpoznana jest u chorego choroba nadciśnieniowa, zwykle jest on „skazany” na systematyczne przyjmowanie leków do końca życia.

Palenie tytoniu

Czynnik ten wydaje się być najłatwiejszym teoretycznie do usunięcia z istotnych czynników zagrożenia, choć w praktyce szansa na rzucanie palenia zależy od indywidualnej motywacji osoby palącej. Należy podkreślić, że nie ma pojęcia bezpiecznej liczby wypalanych papierosów, palenie bierne szkodzi w podobny sposób, jak palenie aktywne. W Centrum Zdrowia w Piasecznie można skorzystać z bardzo ciekawej metody prowadzącej do rzucenia palenia – metody Allena Carra. Metoda polega na wzięciu udziału w zaledwie jednym, kilkugodzinnym wykładzie. Odsetek rzucających palenie po takim wykładzie jest zdumiewająco duży. Natomiast tym, którzy „wytrwają” w nałogu, zwracane są pieniądze.

Cukrzyca

W Polsce choroba ta dotyczy około 5% populacji i w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań. Cukrzyca wymaga bardzo dokładnej kontroli i precyzyjnego, często skomplikowanego leczenia (i zawsze przez całe życie), bowiem w bardzo znaczącym stopniu przyspiesza proces miażdżycowy, a co za tym idzie, chorobę naczyń wieńcowych. W nowym spojrzeniu na cukrzycę podkreśla się konieczność pierwotnego jej zapobiegania (dotyczy to cukrzycy typu II) poprzez walkę z otyłością, hiperlipidemią, czy propagowanie aktywności ruchowej.

Obciążenia rodzinne

Od dawna wiadomo, że choroba wieńcowa występuje częściej u ludzi, często młodych, których rodzice chorowali na zawał serca. Wiąże się to z genetycznie uwarunkowaną indywidualną podatnością na rozwinięcie miażdżycy.

Otyłość

To kolejny bardzo istotny czynnik ryzyka, powiązany z wieloma innymi, takimi jak hiperlipidemia, mała aktywność ruchowa, zwiększona skłonność do zakrzepów, czy cukrzyca. Jednym z najpowszechniej używanych wskaźników do oceny otyłości jest BMI (Body Mass Index, po polsku: wskaźnik masy ciała), wyliczany według wzoru: (waga w kg/(wzrost w m)2). Wartości należne BMI to 20-25. Jako nadwagę oceniamy wskaźniki 25-30, zaś powyżej 30 rozpoznajemy otyłość. Zasadniczym sposobem leczenia tego stanu są ograniczenia dietetyczne. W Centrum Zdrowia w Piasecznie fachowego wsparcia udzielają dietetycy z Food&Diet, bowiem podstawą dobrej diety jest nie tylko jej skuteczność, ale także łatwość jej prowadzenia. Potrawy mogą być przygotowane z produktów, które łatwo kupić w naszych sklepach, nie kosztują majątku, a potrawy z nich przygotowane powinny być smaczne i w pełni dietetyczne. Słowem, dietetyka to sztuka podobna do gotowania.

Mała aktywność fizyczna

Z przykrością należy stwierdzić, że jest to najrzadziej rozpoznawany czynnik ryzyka. A warto podkreślić, że wśród ludzi aktywnych ruchowo wszystkie czynniki ryzyka są spotykane rzadziej. Warto wobec tego w bardzo szerokim zakresie propagować tę aktywność.

Stres

Ostatni, ale nie najmniej istotny z omawianych tu czynników zagrożenia. Powszechnie towarzyszy człowiekowi w jego codziennej aktywności. Trudno mu zapobiegać, należy nauczyć się z nim wygrywać.


Postarajmy się zatem okresowo kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, a w razie nadciśnienia zgłośmy się do lekarza i badajmy stężenie cholesterolu we krwi. Miejmy też na uwadze swoją masę ciała i unikajmy palenia tytoniu.

Dbajmy o nasze serca. Nie zawsze jest to proste zadanie, ale przy odrobinie silnej woli i wsparciu specjalistów poszczególnych dziedzin może zapewnić nam zdrowie na długie lata. W Japonii, gdzie zdrowa dieta (niskocholesterolowa) połączona została z nowoczesną medycyną i nowoczesnym podejściem do aspektu profilaktyki zdrowotnej, populacja osób, które mają 100 lat, przekroczyła 50 tys. osób. Jest zatem o co walczyć!

Centrum Zdrowia w Piasecznie ul. Czajewicza 5/7
Więcej informacji pod telefonami (022)7350036-7 oraz 604121560 i 604131560, a także na miejscu w przychodni.