Tłuszczak

Tłuszczaki są łagodnymi guzami zlokalizowanymi najczęściej w tkance podskórnej, rzadziej w mięśniach. Mogą być liczne lub bardzo liczne w zależności od skłonności osobniczych. Są to miękkie, dobrze przesuwalne względem skóry obłe, niebolesne zmiany. Najczęściej nie wymagają wycinania. Wskazaniami do wycięcia jest szybkie powiększanie się guza lub położenie stanowiące niewygodę dla pacjenta. Czasem przy dużych zmianach warto jest wykonać badanie USG i potwierdzić charakter zmiany, a także dokładnie oszacować wielkość i rozległość zmiany.

Tłuszczaki usuwa się w znieczuleniu miejscowym – po nacięciu skóry większość zmian dość łatwo daje się wyłuszczyć. Trudniejsze do usunięcia są tłuszczaki karku i pleców – zwykle znacznie poprzerastane z otaczającymi je tkankami. Przy dużych zmianach może zaistnieć konieczność pozostawienia w ranie sączka lub drenu, aby zmniejszyć ryzyko powstania krwiaka. Taki sączek usuwa się przy zmianie opatrunku po jednym lub dwóch dniach. Jak w każdym przypadku wycięcia czegokolwiek z ciała, tłuszczaki wysyłane są do badania pod mikroskopem.