Wstydliwe choroby

Choroby odbytu są coraz częściej występującym problemem. Siedzący tryb życia i dieta uboga w błonnik powodują, że dolegliwości związane z hemoroidami, szczelina odbytu, zapaleniem krypty, itp. dotykają coraz większą liczbę pacjentów w coraz młodszym wieku.

Ze względu na specyfikę miejsca, choroby odbytu uznawane są za problem wstydliwy i pacjenci krępują się zgłosić ze swoimi dolegliwościami do lekarza, próbując leczyć się we własnym zakresie. Lekarze rodzinni nie zawsze potrafią postawić właściwe rozpoznanie i dobrać odpowiednią terapię. O sukcesie leczenia w równym stopniu decydują zaufanie pacjenta do lekarza, kompetencje lekarza, jak też dobór odpowiedniej terapii.

Zawsze zanim rozpoczniemy leczenie łagodnych chorób odbytu, należy ocenić ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i w określonych sytuacjach wykonać pełną diagnostykę całego jelita grubego badaniem kolonoskopowym. W Piasecznie kolonoskopię można wykonać w należącej do Centrum Zdrowia przychodni przy ul. Czajewicza 5/7. Zabieg może być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak warunkiem jest dostarczenie odpowiedniego skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza pracującego w oparciu o NFZ.

Najczęściej rozpoznawaną chorobą proktologiczną są hemoroidy, często niesłusznie nazywane żylakami odbytu. Trudno w sposób jednoznaczny ocenić jak często występują; uważa się, że mogą dotyczyć nawet do 50% ludzi, szczególnie po 50-tym roku życia. Podstawową dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów jest krwawienie jasnoczerwoną krwią po wypróżnieniu. Nieco rzadziej występuje świąd, uczucie dyskomfortu i ból w odbycie. W większości przypadków do postawienia prawidłowego rozpoznania wystarcza badanie lekarskie i wykonanie rektoskopii – prostego, niebolesnego badania. U osób po 50-tym roku życia, a także mających w najbliższej rodzinie krewnych z rakiem jelita grubego, przed rozpoczęciem leczenia hemoroidów powinno się wykonać kolonoskopię. W zaawansowanych stadiach choroby nadal podstawowym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne, wymagające hospitalizacji i dość długiej rekonwalescencji poszpitalnej. Zdecydowaną większość pacjentów można leczyć alternatywnymi do operacji sposobami. Wszystkie te tzw. instrumentalne sposoby leczenia wykonywane są w trybie ambulatoryjnym i nie wymagają znieczulenia. Dwiema rekomendowanymi metodami o uznanej skuteczności są skleroterapia i tzw. metoda gumowych podwiązek (zabieg Barrona), przy czym ta druga jest powszechniej stosowana i uważana za nieco lepszą.

Drugą dość często występującą chorobą proktologiczna jest szczelina odbytu. Jest to choroba bardzo często wywołująca silny ból w odbycie. Również w jej przypadku pojawia się świeża krew głównie przy wypróżnieniu. Chorobę tę obecnie również w zdecydowanej większości przypadków można skutecznie leczyć nieoperacyjnie. Wymaga to postawienia właściwego rozpoznania i dobrania odpowiedniej terapii. Przestrzegamy też przed podejmowaniem leczenia bez konsultacji i zbadania przez lekarza. Umiarkowaną skuteczność mają też „cudowne” (i bardzo drogie) maści dostępne w aptekach.

Obecnie w Polsce nie ma specjalizacji z proktologii. Leczeniem chorób proktologicznych w Polsce zajmują się chirurdzy ogólni, a dodatkową rekomendacją jest członkostwo w Polskim Klubie Koloproktologii. W przychodni Centrum Zdrowia przy ul. Czajewicza 5/7 można skorzystać z porad chirurgów, członków Polskiego Klubu Koloproktologii, można także wykonać zabiegi chirurgiczne leczenia żylaków. Więcej informacji pod telefonami (022) 7350036-7 oraz 604121560 i 604131560, a także na miejscu w przychodni.