Analityczne – biochemia

W Centrum Zdrowia Piaseczno wykonujemy cały szereg badań analitycznych w zakresie biochemii:

 • glukoza na czczo i test obciążenia glukozą;
 • monitorowanie cukrzycy (krzywa cukrowa, hemoglobina glikolowana HbA1c, hemoglobina karboksylowana, C-peptyd);
 • jonogram (sód, potas, magnez, chlorki);
 • wskaźniki gospodarki wapniowo -fosforanowej (Ca, fosfor, fosfataza alkaliczna, metabolity witaminy D3 , Parathormon);
 • diagnostyka anemii (żelazo, ferrytyna, TIBC – zdolność wiązania żelaza, witamina B12, kwas foliowy);
 • próby wątrobowe (ALAT, ASPAT, GGTP);
 • lipidogram (cholesterol, frakcje cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydy);
 • próby nerkowe (mocznik, kreatynina, klirens kreatyniny endogennej);
 • białko całkowite i proteinogram;
 • kwas moczowy;
 • diagnostyka chorób mięśni (CPK – kineza kreatynowa, CK-MB – frakcja sercowa);
 • amylaza (enzym trzustkowy);
 • LDH (dehydrogenaza mleczanowi).