Analityczne układu krzepnięca

  • APTT (czas kaolinowo-kefalinowy);
  • PT (czas protrombinowy, wskażnik INR);
  • Fibrynogen* D-dimery (metoda półilościowa);
  • Płytki manualnie;
  • Antytrombina III.