Immunodiagnostyka – immunoglobuliny

  • IgA,
  • IgM,
  • IgG,
  • IgE całkowite i swoiste (dla poszczególnych alergenów),
  • łańcuchy lekkie kappa,
  • łańcuchy lekkie lambda.