Mammografia cyfrowa

Badania w naszej Przychodni wykonywane są nowym mammografem cyfrowym SIEMENS MAMMOMAT 1000.


Badania wykonywane są:

  • z odpowiednim skierowaniem od lekarza POZ lub w ramach Narodowego Programu Walki z Rakiem – bezpłatnie

KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PIERSI
Zalecany prze WHO (World Health Organisation) i Centrum Onkologii schemat wykonywania badań obrazowych piersi:

  • Pierwsza mammografia u pacjentek bez wywiadu onkologicznego w rodzinie i bez czynników ryzyka powinna być wykonana w 40. roku życia. Jeśli ktoś w rodzinie chorował na nowotwór piersi, jelita grubego lub prostaty przed 50. rokiem życia, proponujemy wykonywanie mammografii w 35. roku życia.
  • W wieku od 35 do 50 lat wszystkie pacjentki powinny zgłaszać się do Poradni Chorób Piersi co 2 lata, a mammografia powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 2 wizyty, czyli maksymalnie co 4 lata. Oczywiście, w przypadku pacjentek ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zachorowania na nowotwór piersi lekarz podejmie decyzję o uzupełnieniu kalendarza o dodatkowe badania, np. USG.
  • Po 50. roku życia mammografia powinna być wykonywana co roku i ewentualnie uzupełniana o badanie USG.

Mammografia i badanie ultrasonograficzne to badania uzupełniające się wzajemnie i nie należy wykonywać ich zamiennie. Wynika to z faktu, że badanie mammograficzne lepiej obrazuje piersi tłuszczowe, a USG piersi gruczołowe, a przecież każda pierś składa się i z tkanki gruczołowej, i z tłuszczowej. Również w przypadku patologii piersi obie metody wzbogacają naszą wiedzę o  podejrzanej zmianie.

Pracownia przyjmuje we wtorki i czwartki od 14:40 do 18:00