prof. Tomasz Stokłosa

Genetyka Nowotworów

Profesor Tomasz Stokłosa ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) jest również diagnostą laboratoryjnym i specjalistą z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej.

Prof.  T. Stokłosa kieruje Zakładem Biologii i Genetyki Nowotworów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Pracownią Biologii i Genetyki Molekularnej działającą w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Zespół prof. T. Stokłosy ma ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach genetycznych i diagnostyce onkologicznej, wykorzystując technologię sekwencjonowania wielkoskalowego następnej generacji (z ang. next-generation sequencing) i specjalizuje się w zaawansowanej analizie genetycznej nowotworów w celu ustalenia lub potwierdzenia rozpoznania oraz w celu poszukiwania nowych celów terapeutycznych. Badania są prowadzone we współpracy z ośrodkami onkologicznymi i hematoonkologicznymi z całej Polski i wieloma ośrodkami na świecie. Umożliwia to nierzadko postawienie właściwej diagnozy oraz zastosowanie terapii celowanej. We współpracy z ośrodkami klinicznymi wdrażana jest koncepcja onkologii precyzyjnej co w ramach dostępnych możliwości, daje szanse na agnostyczne podejście do terapii onkologicznej w oparciu o profil molekularny nowotworu.

Dorobek naukowy prof. Stokłosy obejmuje ponad 80 publikacji, w takich czasopismach jak Blood, Experimental Hematology, Cancer Research, Journal of Clinical Investigation, Leukemia, Oncogene, BMC Medical Genetics, PLOS Medicine, PLOS One, Blood Cancer Journal, Hemasphere, Frontiers in Oncology, jest także redaktorem naukowym i współautorem podręcznika akademickiego „Immunologia”.

Profesor T. Stokłosa jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii, American Society of Hematology, European Hematology Association oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W roku 2022 prof. Stokłosa został uhonorowany medalem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii za rozwój badań genetycznych w onkologii.

 

 

 

Dni Przyjęć