Namiot Mobil-Medu

Często jesteśmy organizatorami akcji, w których poza prowadzeniem badań istotny jest również aspekt edukacyjny przedsięwzięcia. Wówczas, na życzenie organizatora w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni rozbijamy pełniący funkcję sali wykładowej namiot Mobil-Medu. W namiocie prowadzimy spotkania edukacyjne dla wszystkich chętnych pacjentów. Wykłady i szkolenia zaproszonych ekspertów uzupełniane multimedialnymi prezentacjami znacznie zwiększają atrakcyjność akcji i pozwalają dotrzeć do jeszcze szerszej grupy społecznej.

Namiot Mobil-Medu jest również dodatkowym, świetnie sprawdzającym się w tym zakresie miejscem na przekazanie informacji pacjentom i mediom. Powierzchnia zewnętrznych i wewnętrznych ścian namiotu zwiększa możliwość umieszczenia bannerów informacyjnych, reklam i logotypów. Niewielka odległość między namiotem i przychodnią gwarantuje ciągły przepływ osób i informacji, a jednocześnie wzmacnia medialność przedsięwzięcia.