Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Serdecznie zapraszamy do naszej Poradni stworzonej z myślą o dzieciach wyjątkowych i ich Rodzicach.

Poradnia tworzona była z myślą o własnych dzieciach i na nich testowana, z myślą o dzieciach przyjaciół i z nimi wspólnie konstruowana. Oferujemy całą gamę różnorodnych terapii i zajęć dla dzieci wymagających stałej terapii, krótkiego wsparcia lub zdiagnozowania problemu.
Oferujemy pomoc Rodzicom i Rodzinom dzieci borykających się z problemami. Wierzymy że wspólna praca Rodzin, terapeutów i najważniejsze, dzieci daje efekty a cierpliwość drogą do poprawy funkcjonowania zarówno dziecka jak i jego Rodziny.
Staraliśmy się stworzyć miejsce kompletne pod względem zajęć, terapii, diagnozy… aby Rodzice i dzieci, tak niezwykle zajęci walką o każdy dzień, mogli mieć wszystko w jednym miejscu.

Możemy zaproponować terapię metodą NDT Bobath, terapię integracji sensorycznej, terapię bilateralna (odpowiednik terapii SI ale inaczej), TUS w niedużych grupach dostosowanych do możliwości dzieci (ilość dzieci w grupie zależy od możliwości dzieci w grupie), terapię Johansena (terapia uwagi słuchowej w bezpiecznym domowym otoczeniu), EEG biofeedback dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię ręki.
W przychodni znajduje się też ortopeda, poradnia preluksacyjna, eeg, chirurg i stomatolog dziecięcy – wszystko pod jednym adresem.

Oferujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla wszystkich dzieci.
Dla dzieci posiadających orzeczenie o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy 4 godziny miesięcznie zajęć bezpłatnie ze świetnymi specjalistami.
W naszym zespole mamy kilku logopedów i neurologopedę, terapeutów NDT Bobath,
oligofrenopedagoga, psychologa, hipoterapeutę, terapeutów integracji sensorycznej (SI) i terapii bilateralnej. Możemy zaoferować w odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie terapię psychologiczną wspierającą dla Rodzin dzieci chorych.
Możemy przeprowadzać zajęcia rewalidacyjne zgodne z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zajęcia te możemy prowadzić w całości za zgodą jednostki edukacyjnej dziecka (przedszkole, szkoła) lub też część zajęć np. niemożliwych do realizacji w szkole czy przedszkolu.


Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?

„Ruch jest podstawą wszystkich naszych działań”

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja ruchowa w czasie, kiedy ruch jest
wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja – koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Bilateralna nauka trwająca aż do
wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?
Jest to program zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji, integracji bilateralnej (BI):
Często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym
Obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki)
Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa
Unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia)
Niewykształcona w pełni lateralizacja
Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu)

Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg SHEILA DOBIE
Program ten opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne.
W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również  w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

 • Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni).
 • Poprawa równowagi statycznej i dynamicznej.
 • Lepsza kontrola postawy.
 • Lepsza współpraca między półkulami.
 • Poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył.
 • Poprawa poczucia kierunku.
 • Poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu.
 • Automatyzacja ruchu.
 • Jest możliwa wielozadaniowość.
 • Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci
 • Mogą być dodatkowe korzyści takie jak wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

Program ćwiczeń jest etapowy. Każdy element ćwiczeń jest łatwy do przeprowadzenia. Ćwiczenia zmieniamy, kiedy osiągniemy podniesienie poziomu sprawności fizycznej lub kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy ruch każdego segmentu. W późniejszym czasie są dodawane wielozadaniowe elementy, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie.
Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).
Cechą charakterystyczną programu integracji bilateralnej jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców.


Trening słuchowy metodą Johansena

Jest to metoda pozwalająca na pełną indywidualizację diagnozy uwagi słuchowej i w pełni dostosowany dla danego dziecka trening. Jest to program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywanej na płytę CD. Specjalnie skomponowana i nagrana muzyka pozwala na przetwarzanie każdej częstotliwości osobno dla każdego ucha.

Pacjent słucha płyty w domu, w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, 10 min dziennie przez słuchawki. Postępy są kontrolowane co 6-10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową płytę z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa ok 10-12 miesięcy

Dla kogo jest Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena:

 1. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. dla osób z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym
 3. dla osób z opóźnionym rozwojem mowy
 4. dla osób mających problemy z prawidłową pisownią i czytaniem ze względu na zaburzone przetwarzanie słuchowe
 5. dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 6. dla osób z nadwrażliwością słuchową
 7. dla osób z problemami z nauką języków obcych
 8. dla osób z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji i poleceń
 9. dyslektyków
 10. ADD/ADHD

Efekty lepszego przetwarzania słuchowego:

 • Zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • Wspomaga czytani i pisanie
 • Lepsze rozumienie mowy
 • Lepsza komunikacja i artykulacja
 • Lepsza pamięć
 • Szybsza nauka języków obcych
 • Lepsze napięcie mięśniowe stabilizujące postawę ciałą
 • Lepsze utrzymanie równowagi i koordynację ruchó

Zapraszamy i polecamy


EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest bezpieczną oraz skuteczną metodą poprawiającą funkcjonowanie i jakość życia w dzisiejszym zabieganym i nieuporządkowanym świecie. Pozwala wpłynąć na pracę mózgu poprzez wzmocnienie fal odpowiadających za relaks, pamięć, koncentracje, kreatywne myślenie, poczucie
własnej wartości.
Trening EEG Biofeedback jest dostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Największą grupę trenujących stanowią dzieci z:

 • ADHD, ADD
 • nadwrażliwością
 • tremą
 • dysleksją
 • dysgrafią
 • dysortografią

Dla dzieci 5-6 letnich:

 • aby przygotować je do trybu szkolnego
 • na wszystkich etapach edukacji aby poprawić wyniki nauki

Dla młodzieży:

 • przed egzaminami
 • maturą
 • sesją

Metoda ta zwiększa odporność na stres, poprawia szybkość uczenia się i koncentrację, nastrój i sen, wyniki w nauce

Dla dorosłych:

 • chcących poprawić pamięć, koncentrację, pewność siebie, szybkość podejmowania decyzji, samooceną, szybkość reagowania, jakość snu
 • chcących zmniejszyć poziom stresu, zmęczenia, napięcia wewnętrznego, wypalenia zawodowego

Zalecane przed rozpoczęciem terapii eeg biofeedback to : eeg oraz konsultacja neurologa (oba dostępne w naszej poradni) stwierdzająca brak przeciwwskazań do treningów


NDT Bobath to nie tylko rehabilitacja, ale też pielęgnacja

Jest to sposób rehabilitacji przeznaczony do pracy z dziećmi m. in. z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi czy też wcześniakami.
Jednakże NDT Bobath to nie tylko ćwiczenia rehabilitacyjne. Twórcy metody w swojej koncepcji na równi z rehabilitacją, kładą nacisk na pielęgnację. Uważają oni, że zarówno dzieci z problemami rozwojowymi jak i te, których rozwój ruchowy przebiega w sposób prawidłowy, potrzebują odpowiednio wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Na czym polega metoda NDT Bobath?

W metodzie NDT Bobath poprzez zabiegi pielęgnacyjne rozumiane są czynności wykonywane od pierwszego dnia życia dziecka; sposób podnoszenia i noszenia, karmienie, czuwanie nad prawidłową pozycją dziecka podczas odpoczynku i zabawy oraz czynności pielęgnacyjne związane ze zmianą pieluchy, myciem oraz ubieraniem i rozbieraniem maleństwa.
Według twórców metody NDT Bobath, to na rodzicach spoczywa największy ciężar i
odpowiedzialność czuwania nad prawidłową pielęgnacją, a przez to odpowiednim rozwojem ich dziecka. Dziecko od pierwszych dni życia uczy się prawidłowych tzw. schematów ruchowych a jego ciało kształtuje się zgodnie z tym, w jakiej pozycji zostanie ułożone np. do karmienia czy przewijania.
Pierwszym zmysłem, dzięki któremu możemy komunikować się z naszym maleństwem jest dotyk. A nic przecież tak nie uspokaja dziecka, jak kontakt z ciałem mamy czy taty. Dotyk to codzienna pielęgnacja, mycie, ubieranie, noszenie na rękach, układanie w łóżeczku, karmienie. Każdy ruch wykonywany podczas pielęgnacji, powinien być przez rodziców wykonywany w sposób pewny, świadomy i płynny. Mają być one czynnościami przynoszącymi radość dziecku i rodzicom. Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż zmiana pieluszki czy mycie dziecka są czynnościami wykonywanymi przez rodziców w ciągu tygodnia setki razy, a więc warto wykorzystać je jako świetną zabawę czy naukę własnego ciała przez malucha.


TRENING  UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH (TUS)

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z
rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Cennik

Cennik w formacie PDF

 

https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Centrum-Zdrowia-282484715489366/

Przychodnia Centrum Zdrowia w Konstancinie, ul. Pułaskiego 20b
tel. 7-3333-4000

Sale terapeutyczne: