Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego NFZ

Serdecznie zapraszamy do naszej Poradni stworzonej z myślą o dzieciach wyjątkowych i ich Rodzicach.
Poradnia tworzona była z myślą o własnych dzieciach i na nich testowana, z myślą o dzieciach przyjaciół i z nimi wspólnie konstruowana. Oferujemy całą gamę różnorodnych terapii i zajęć dla dzieci wymagających stałej terapii, krótkiego wsparcia lub zdiagnozowania problemu.
Oferujemy pomoc Rodzicom i Rodzinom dzieci borykających się z problemami. Wierzymy że wspólna praca Rodzin, terapeutów i najważniejsze, dzieci daje efekty a cierpliwość drogą do poprawy funkcjonowania zarówno dziecka jak i jego Rodziny.
Staraliśmy się stworzyć miejsce kompletne pod względem zajęć, terapii, diagnozy… aby Rodzice i dzieci, tak niezwykle zajęci walką o każdy dzień, mogli mieć wszystko w jednym miejscu.

Możemy zaproponować terapię metodą NDT Bobath, terapię integracji sensorycznej (SI), TUS w niedużych grupach dostosowanych do możliwości dzieci (ilość dzieci w grupie zależy od możliwości dzieci w grupie), terapię Johansena (terapia uwagi słuchowej w bezpiecznym domowym otoczeniu), terapię ręki, terapię pedagogiczną, logopedyczną oraz neurologopedyczną. Zajęcia w naszej placówce prowadzą również Fizjoterapeuci którzy zadbają o narząd ruchu dziecka. Pomogą w jego rehabilitacji oraz wskażą rodzicom, jak dbać o prawidłową postawę ciała. Całość terapii uzupełnia uwielbiana wręcz przez dzieci Hipoterapia. Ośrodek z którym współpracujemy celem realizacji tych zajęć znajduję się w Bogatkach niedaleko Piaseczna.
W przychodni znajduje się też ortopeda, poradnia preluksacyjna, EEG, chirurg i stomatolog dziecięcy – wszystko pod jednym adresem.


Oferujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla wszystkich dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
Dla dzieci posiadających orzeczenie o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy 4 godziny miesięcznie zajęć bezpłatnie ze świetnymi specjalistami.

Możemy przeprowadzać zajęcia rewalidacyjne zgodne z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zajęcia te możemy prowadzić w całości za zgodą jednostki edukacyjnej dziecka (przedszkole, szkoła) lub też część zajęć np. niemożliwych do realizacji w szkole czy przedszkolu.

W placówce znajduję się Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, w którym zajęcia refundowane są przez NFZ. Zdecydowana większość ww zajęć jest możliwa do przeprowadzenia w ramach wspomnianego oddziału.

Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna

Trafna diagnoza jest niezwykle ważna dla ustalenia celów i uzyskania efektów terapii naszego dziecka. Aby prowadzić terapię w sposób kompleksowy i rzetelny, w ramach naszych usług komercyjnych oferujemy następujące typy diagnoz:

 • Ocena gotowości szkolnej
 • Badanie intelektu (również u osób dorosłych)
 • Badanie dysleksji
 • Diagnoza procesów poznawczych dzieci (zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji) z użyciem Testów Pamięci Wzrokowej Bentona, Rey, Raven)
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka testem VB-MAPP/PEP-R
 • Diagnoza psychologiczna z użyciem testów oraz przygotowaniem opinii z wskazówkami terapeutycznymi
 • Diagnoza przesiewowa pod kątem ADHD oraz zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania z wydaniem opinii
 • Diagnoza przesiewowa pod kątem autyzmu z wydaniem opinii
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko w charakterze kulturalno-artystyczno-reklamowym

 

Tel. kontaktowy w sprawie umówień – 533 103 106

Cennik

Cennik w formacie PDF

 

Nasi Specjaliści

lek. med. Małgorzata Deniszewska-Urbanowska – neurolog, neurolog dziecięcy.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała specjalizacje I i II stopnia w zakresie neurologii pracując w Oddziale Neurologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Międzylesiu. przez wiele lat pracowała jako starszy asystent w Klinice Neurologii i Epileptologii JP Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie wyspecjalizowała się w neurologii dziecięcej. Pracowała także jako orzecznik medycyny kolejowej. Była konsultantem neurologiem w Centrum Rehabilitacji Stocer. Brała udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych w zakresie neurologii dorosłych i dzieci przeprowadzane w Polsce i za granicą min. Mary Manning Walsh Hospital NYC w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej i lecznictwie zamkniętym opiekując się pacjentami dorosłymi i dziećmi.

 

mgr Joanna Skubis – psycholog, terapeuta SI.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Studia podyplomowe :Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
• Studia podyplomowe: Psychologia Transportu na Uniwersytecie SWPS
• Kurs Terapii Ręki w aCentrum – Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny w Warszawie uprawniający do diagnozy zaburzeń małej motoryki, tworzenia programów i prowadzenia zajęć terapii ręki
• Dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej w PSTIS dający uprawnienia do diagnozy, planowania i prowadzenia terapii.
• Roczne szkolenie z Psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami w Warszawie
• Szkolenie w zakresie Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem z Wykorzystaniem Założeń Programu RDI
• Kurs I st. „Zrozumieć Autyzm w ujęciu Handle”
Stale poszerza swoją wiedzę na licznych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach rozwoju osobistego.

 


mgr Anna Klimkiewicz-Wojnarowska – psycholog kliniczny
Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek –Psychologia.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Skala Integracji Stanford Binet 5, nadająca uprawnienia do przeprowadzania diagnostyki ww. testem
Staż pracy:
• Ukończony z wyróżnieniem staż w Młodzieńczym Ośrodku Rehabilitacyjnym zajmującym się terapią uzależnień w Kazuniu.

 


mgr Barbara Szczerba – logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Polonistyki, Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Kierunek: filologia słowiańska

 • Specjalizacja: język serbski i chorwacki
 • W czasie studiów ukończona Letnia Szkoła Języka Macedońskiego w Ochrydzie
 • W czasie studiów praca z dziećmi – uchodźcami z Bośni i Hercegowiny – adaptacja pobytu w Polsce

Studia podyplomowe

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka” –
  • W czasie studiów uzyskana Licencja uprawniająca do stosowania glottodydaktyki w terapii i nauczaniu, poświadczająca odpowiednią wiedze i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego opracowanego przez prof. Bronisława Rocławskiego
  • Certyfikat szkolenia Portage Project przygotowujący do pracy z osobami z deficytami intelektualnymi
  • Dodatkowe praktyki z dziećmi niesłyszącymi
 2. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia w Warszawie, Studia podyplomowe „Logopedia Medialna dla Logopedów”
 3. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” – studia podyplomowe „Glottodydaktyki polonistycznej – nauczanie języka polskiego jako obcego”
 4. Ukończone certyfikowane szkolenia: „Wspomaganie mowy osób z autyzmem”, „Skuteczne metody w wybranych problemach dyslalii”
 5. Ukończony I i II stopień szkolenia certyfikowanego „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem”.

 


mgr Agata Kotlarska – pedagog specjalny
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Podyplomowe studia z Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
• Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (Oligofrenopedagogika)
• Pedagogika kreatywności
• Terapia ręki
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz jej wykorzystanie w pracy z dzieckiem z autyzmem
• Masaż: klasyczny, shiatsu, limfatyczny, stemplami ziołowymi, gorącymi kamieniami, bańkami chińskimi, sportowy
• Hipoterapia i terapeutyczna jazda konna, ponadto:
Alpakoterapia, Awiterapia, Bowiterapia, Dogoterapia, Onoterapia, Rodoterapia, Suidoterapia
• Animator wypoczynku i rekreacji wśród zwierząt

 


mgr Ewa Borowiec-Labryszewska – pedagog specjalny.
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna i Edukacja Przedszkolna.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii.
• Dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej dający uprawnienia do diagnozy, planowania i prowadzenia terapii.
• Terapia ręki – funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki
• Szkolenie w ramach badań właściwych z zakresu prowadzenia Polskiej Baterii Testów Procesów Sensorycznych
• Kurs I st „Zrozumieć Autyzm w ujęciu Handle”.
• Kurs z zakresu stosowania Metody Feuersteina-Instrumental Enrichment-poziom I

 

mgr Sylwia Bandziorowska – Fizjoterapeuta
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Studia podyplomowe: „Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego” autorstwa doc. dr hab. n.k.f. Małgorzaty Matyi,
dr Anny Gogoli oraz dr hab. Rafała Gnata
• PNF I – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
• PNF w Skoliozach
• Kurs Instruktora Hipoterapii
• Masaż Tkanek Głębokich z Terapią Punktów Spustowych Trigger Points
• Koncepcja Kształtowania Motorycznego w Treningu Funkcjonalnym

 


mgr Jolanta Batorska – Fizjoterapeuta
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Specjalista Fizjoterapii I st.
• PNF I – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
• PNF w Skoliozach
• PNF w Pediatrii
• Kinesiotaping

 


mgr Agnieszka Snopkowska – Fizjoterapeuta
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Ukończone kursy i szkolenia:
• NDT Bobath Basic
• NDT Bobath Baby
• NDT Bobath Baby Advanced
• Trójwymiarowa terapia manualna stóp
• Dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii
• Metody diagnozy i leczenia Tkanek Miękkich (Moduł I,II,III,IV)
• Kurs wprowadzający do Terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii
• Kurs wprowadzający do Pediatrycznej Rehabilitacji Przedsionkowej
• Kurs Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Wad Postawy oraz Skolioz z Wykorzystaniem Elementów Znanych Metod Terapeutycznych
• Warsztaty na temat skolioz idiopatycznego pochodzenia
• Kinesiology Taping – kurs podstawowy
• Diagnoza i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (Kurs A,B,C,D)
• PNF I – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
• Asystent podczas kursu “Introduction to pediatric vestibular rehabilitation”
• Asystent podczas kursu NDT Bobath Basic oraz NDT Bobath Baby
• Seminarium na temat zasad prawidłowego siedzenia i pozycjonowania ciała
• Szkolenie dotyczące metod nowoczesnej analizy ruchu – systemy do 3-płaszczyznowej oceny ruchu i ich zastosowanie.

 


mgr Barbara Satora – fizjoterapeuta
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Ukończone kursy i szkolenia:
• NDT Bobath Basic
• NDT Bobath Baby
• Kinesiology Taping
• Kurs wprowadzający do Terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii
• Dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii
• PNF I – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
• Zastosowanie Technik Proprioceptywnych i Stymulacji Czuciowej w Terapii Małego Dziecka
• Szkolenie – Dziecko wiotkie
• Szkolenie – Wcześniak
oraz liczne konferencje.

 

mgr Katarzyna Wiśniewska – Fizjoterapeuta
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.
Ukończone kursy i szkolenia:
• Podyplomowe studia pedagogiczne
• Ocena neurorozwojowa niemowląt- wczesna interwencja
• PNF I – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
• PNF II – rozszerzenie – egzamin dyplomowanego terapeuty PNF
• PNF w Skoliozach
• Mechanical diagnosis and therapy Robin McKenzie – terapeuta certyfikowany metody MDT
• Kinesiotaping
• Obecnie w trakcie rozszerzania swoich umiejętności o metodę FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

 

W znalezieniu najdogodniejszego dla państwa terminu zajęć pomogą nasze rejestratorki medyczne:

Pani Ada i Kasia

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia – tel. 883 007 777

Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna – tel. 533 103 106

Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego NFZ – tel. 733 334 000.

https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Centrum-Zdrowia-282484715489366/

Adres:
Przychodnia Centrum Zdrowia w Konstancinie, ul. Pułaskiego 20b
tel. 7-3333-4000