Dotacja dla placówki w Konstancinie-Jeziornie

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 26 maja 2014 r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-187/13-00 o dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia dzieci w poradniach specjalistycznych wraz z opieką nad całą rodziną w CENTRUM ZDROWIA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu są działania zmierzające do wprowadzenia do Spółki nowych usług polegających na uruchomieniu kompleksowej specjalistycznej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej oraz międzydyscyplinarnej opieki pediatrycznej oraz opieki nad całymi rodzinami. Przedmiot projektu wsparty będzie usługami pracowni diagnostycznych EEG, EMG, USG i stomatologicznej diagnostyki obrazowej.INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU

INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH W RAMACH PROJEKTU