Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w przychodni w Konstancinie

  • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) bezpłatnie dla każdego dziecka z orzeczeniem.
  • Indywidualnie dobrany program terapeutyczny
  • Doświadczony zespół terapeutów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta NDT Bobath, oligofrenopedagog
  • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (terapia SI) • Integracja bilateralna (terapia alternatywna dla terapii SI)
  • Trening słuchowy Johansena: trening uwagi słuchowej dla dzieci oparty na indywidualnie dobranym programie do realizowania w domu
  • EEG biofeedback: terapia zaburzeń koncentracji w oparciu o EEG
  • Hipoterapia (zajęcia oparte o kontakt z koniem)
  • Liczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
  • Zajęcie korekcyjne z osobistym terapeutą
  • Logopeda w ramach NFZ
  • Opieka psychologiczną dla rodzin dzieci chorych – terapia rodziny wobec choroby dziecka
  • Lekarze wielu specjalności dziecięcych
  • Szeroka diagnostyka medyczna: rezonans magnetyczny, EEG, EMG
  • i wiele innych

tel. 7-3333-4000

27 maja 2017