Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w przychodni w Konstancinie

 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) bezpłatnie dla każdego dziecka z orzeczeniem.
 • Indywidualnie dobrany program terapeutyczny
 • Doświadczony zespół terapeutów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta NDT Bobath, oligofrenopedagog
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (terapia SI) • Integracja bilateralna (terapia alternatywna dla terapii SI)
 • Trening słuchowy Johansena: trening uwagi słuchowej dla dzieci oparty na indywidualnie dobranym programie do realizowania w domu
 • EEG biofeedback: terapia zaburzeń koncentracji w oparciu o EEG
 • Hipoterapia (zajęcia oparte o kontakt z koniem)
 • Liczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • Zajęcie korekcyjne z osobistym terapeutą
 • Logopeda w ramach NFZ
 • Opieka psychologiczną dla rodzin dzieci chorych – terapia rodziny wobec choroby dziecka
 • Lekarze wielu specjalności dziecięcych
 • Szeroka diagnostyka medyczna: rezonans magnetyczny, EEG, EMG
 • i wiele innych

tel. 7-3333-4000

27 maja 2017