Media o Mobil-Medzie

Dzięki stałej współpracy z ogólnopolskimi i lokalnymi programami telewizji, stacjami radiowymi, dziennikami i tygodnikami organizowane przez nas akcje są spektakularne i spotykają się z dużym odzewem społecznym. Jeżdżący po Polsce, często w asyście dziennikarzy i fotoreporterów, wielki Mobil-Med budzi powszechne zainteresowanie. Dlatego oferujemy również Państwu wykorzystanie ścian zewnętrznych Mobil-Medu jako powierzchni reklamowej.

Umieszczenie logotypów oraz elementów graficznych związanych z akcją i Państwa firmą daje rzadką możliwość uczestnictwa w spełnianiu ważnej misji. Logotypy i elementy graficzne, znakomicie widoczne, będą podróżowały wraz z Mobil-Medem po całym kraju, co w znaczący sposób wpłynie na kształtowanie wizerunku firmy jako instytucji, która nie tylko dba o swoje cele handlowe. Zostaną uwiecznione na zdjęciach ukazujących się w czasie trwania akcji w telewizji, prasie i na plakatach, a także pozostaną długo w pamięci wszystkich odwiedzających przewoźną przychodnię. Podczas postoju, w czasie trwania badań, dysponujemy dodatkową powierzchnią reklamową. W bezpośrednim sąsiedztwie przychodni rozstawiamy standy informacyjne dotyczące organizatorów, przebiegu badań i trasy.

Każdy pacjent wraz z wynikami badań dostaje ulotkę lub folder informacyjny związany z przebiegiem i tematyką akcji, a także logotypami i danymi organizatorów. Radiowi patroni medialni prowadzą bezpośrednie relacje z miejsc, gdzie aktualnie odbywają się badania. W radiu i prasie ukazują się wywiady z pacjentami, organizatorami i pracownikami Mobil-Medu. Prowadzona jest także akcja informacyjna związana z tematyką przedsięwzięcia i kolejnymi miejscami postoju przychodni.