Dotacje unijne

Informujemy, że CENTRUM ZDROWIA Adam Muszyński sp. j. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach umowy nr POIR.03.04.00-14-0559/20-00.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 232 329,75 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 232 329,75 zł

Inne projekty:

Dofinansowanie Projektu Wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia dzieci w poradniach specjalistycznych wraz z opieką nad całą rodziną w CENTRUM ZDROWIA .

Dofinansowanie Projektu Rozwinięcie zakresu usług ostrołęckiej placówki CENTRUM ZDROWIA i stworzenie centrum obsługi telefonicznej działaniem w kierunku rozszerzenia zasięgu oferty spółki na skalę kraju”.