Dotacja dla placówki w Ostrołęce

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 24 marca 2015 r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-427/14-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwinięcie zakresu usług ostrołęckiej placówki CENTRUM ZDROWIA i stworzenie centrum obsługi telefonicznej działaniem w kierunku rozszerzenia zasięgu oferty spółki na skalę kraju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu są działania zmierzające do wprowadzenia do Spółki nowych usług polegających na uruchomieniu kompleksowej, specjalistycznej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej oraz międzydyscyplinarnej opieki nad całymi rodzinami w ostrołęckiej placówce. Ponadto powstanie nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, które w bardziej kompleksowy sposób pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów.

INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU

1) OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
Kompleksowe wyposażenie placówki medycznej w Ostrołęce
z dnia 26.03.2015

2) OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
Kompleksowe wyposażenie placówki medycznej w Ostrołęce
z dnia 20.04.2015