Misja firmy

Istotą działania Centrum Zdrowia jest świadczenie usług medycznych najwyższej jakości oraz promocja zdrowia wśród naszych pacjentów i ich rodzin.

Aby sprostać wymaganiom pacjentów, stale podnosimy kwalifikacje i wdrażamy najnowsze rozwiązania w zakresie diagnostyki i leczenia, konsekwentnie unowocześniamy bazę sprzętową i śledzimy rozwój technologii medycznych. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2000 jest kolejnym krokiem na naszej drodze nieustannego dążenia do doskonałości.

Podnoszenie jakości usług, szczególnie w działalności związanej z ochroną zdrowia, wymaga stałych nakładów finansowych, dlatego znaczną część pozyskanych środków zobowiązujemy się rozsądnie inwestować w sprzęt, technologie oraz szkolenie personelu, aby coraz wyższy poziom w dziedzinie medycyny jak najlepiej służył naszym pacjentom.

Właściciele Centrum Zdrowia:
Adam Muszyński
Helena Lenkiewicz-Muszyńska