Rehabilitacja

W klasycznym rozumieniu „rehabilitacja” jest końcowym etapem procesu leczniczego. W takim ujęciu „postawienie diagnozy” i „wyleczenie” poprzedzają „rehabilitację”, a sam termin „rehabilitacja” oznacza „przywrócenie do sprawności, do użyteczności”, nie ma zatem nic wspólnego z profilaktyką.

Coraz częściej jednak termin ten nabiera nowych znaczeń. Już nie tylko utrzymywanie sprawności fizycznej w określonych warunkach (np. rehabilitacja geriatryczna), ale nawet działania profilaktyczne kwalifikowane są do działalności rehabilitacyjnej (profilaktyka chorób zawodowych). Nowe rozumienie złożonego tematu, jakim jest fizyko- i kinezyterapia sprawia, że pacjentami ośrodków rehabilitacji leczniczej są ludzie młodzi i czynni zawodowo, a przypadłościami ich są dolegliwości związane z rodzajem wykonywanej pracy. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) już w 2024 roku rehabilitacją powinno zostać objęte 50% ludności społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwój cywilizacji, nieprawidłowa dieta, praca związana z długotrwałym przebywaniem w jednej, wymuszonej pozycji, często za biurkiem, bez jakiejkolwiek aktywności ruchowej, co w połączeniu z coraz częstszą otyłością prowadzi do osłabienia mięśni i struktur kostnych. Najczęstszymi jednostkami chorobowymi rozpoznawanymi u tej grupy są: skrzywienia kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka, neuropatia nerwu łokciowego oraz różnego rodzaju zapalenia tkanek około stawowych. Choroby te mogą stać się przyczyną dużego upośledzenia funkcji narządu ruchu, następstwem czego jest trwałe inwalidztwo. Wtedy jedynie ścisła współpraca całego zespołu specjalistów, począwszy od neurologa, poprzez ortopedę, a skończywszy na fizjoterapeucie, poparta wnikliwą diagnostyką obrazową i elektrofizjologiczną może dać prawidłowe efekty leczenia.

Dlatego też w Centrum Zdrowia celem rehabilitacji jest nie tylko ustawiczne dążenie do jak najszybszego powrotu naszych pacjentów do życia społecznego, ale także profilaktyka chorób, rozumiana jako szeroka działalność edukacyjna, kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych i wyuczenie odpowiednich wzorców ruchowych.

Zakłady Pracy objęte opieką Centrum Zdrowia mogą liczyć na regularne wizyty terapeutów, którzy wyjaśnią, jak w prosty sposób – wykonując kilka prostych ćwiczeń, zajmujących nie więcej, jak 3-5 minut – uniknąć szeregu dokuczliwych dolegliwości. Ważnym aspektem usprawniania jest zaopatrzenie pacjenta (czy raczej: potencjalnego pacjenta) w niezbędny sprzęt ortopedyczny oraz służący profilaktyce. Przykładami mogą być dostępne na rynku „fizjologiczne” klawiatury i ergonomiczne myszki komputerowe, podkładki pod nogi wymuszające prawidłową postawę przy biurku, a nawet programy komputerowe, które zainstalowane w środowisku sieciowym firmy „zmuszają” pracowników do okresowego przerwania pracy i wykonania kilku prostych ćwiczeń.

Część z opisanego sprzętu można zastosować także w domach. Na rynku dostępne są specjalne poduszki pod plecy do samochodów. Wymienienie wszystkich produktów do „rehabilitacji biurowej” czy „domowej” wykracza znacznie poza zakres tego artykułu.

Najważniejsza jest jednak zmiana sposobu myślenia. Wyposażenie przychodni rehabilitacyjnych w najnowszą aparaturę (krioterapia, lasery rehabilitacyjne, pole magnetyczne i wiele, wiele innych, w które wyposażone jest także Centrum Zdrowia) ma oczywiście wielkie znaczenie, ale stosuje się je, gdy już stwierdzono chorobę, ograniczenie ruchomości stawu, zespół bólowy – czyli późno lub nawet za późno! Ważniejsza jest zmiana sposobu myślenia: starajmy się zapobiegać chorobom wszędzie tam, gdzie spędzamy dużo czasu, czyli w naszym miejscu pracy, w naszych domach, samochodach, zmieniając nasze nawyki na prawidłowe.

Wierzymy, że prosta profilaktyka i proste metody rehabilitacyjne przyczynią się nie tylko do poprawy jakości życia naszych pacjentów, ale nawet do poprawy wydajności pracy u naszych klientów instytucjonalnych oraz lepszego postrzegania tychże firm przez ich własnych pracowników. Ufamy, że takie kompleksowe podejście do zagadnień rehabilitacji będzie dawać jak najlepsze efekty terapeutyczne.

Zapraszamy do naszych lekarzy i rehabilitantów po konsultacje i instruktaż ćwiczeń, które pozwolą uchronić się przed poważnymi dolegliwościami. Kilka spotkań instruktażowych pozwoli później samemu, w wolnym czasie i całkowicie bezpłatnie, prowadzić profilaktykę we własnym domu lub w przerwach w pracy. Istnieje także możliwość zamówienia cyklu szkoleniowo-instruktażowych wizyt rehabilitanta w zakładzie pracy (adres: Centrum Zdrowia, ul. Czajewicza 5/7 w Piasecznie, tel. (22)7350036).